Новий Закон про ТОВ та ТДВ – внесення змін в статут

Новий Закон про ТОВ та ТДВ – внесення змін в статут

17 червня 2018 року набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 (далі – Закон). Врешті окреме законодавче регулювання отримала одна з найпопулярніших форм існування бізнесу в Україні – ТОВ. Закон містить ряд значних новацій, а його прийняття вимагає від товариств приведення своїх статутів у відповідність до нових вимог.

Зокрема, ч.3 Прикінцевих та Перехідних положень вказує, що протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Тобто, після спливу одного року, такі положення втрачають свою чинність, а зміст відповідних статутів суперечитиме вимогам законодавства.

Тому, варто звернути увагу на те, які положення, відповідно до нового Закону, має містити статут ТОВ чи ТДВ. У ч.5 ст.11 Закону сказано про те, що у статуті товариства обов’язково зазначаються відомості про:

  1. повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;
  2. органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;
  3. порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Звертаємо вашу увагу, що раніше вимога про наявність у статуті положень, що регулюють порядок вступу чи виходу була відсутня. Якщо на даний момент  у вашому статуті не врегульоване одне з вказаних вище положень, до нього обов’язково повинні бути внесені відповідні зміни до 17 червня 2019 року.

Також ч.6 ст. 11 Закону встановлено, що статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону. Такими відомостями можуть бути положення що стосуються: надання додаткового строку для погашення заборгованості у зв’язку з простроченням внесення вкладу (ст. 15); порядку збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів (ст. 18); відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або третім особам (ст. 21); виплати та обмеження виплати дивідендів учасникам товариства (ст.ст. 26, 27); проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників (ст. 41); тощо.

Крім того, у вашому Статуті на даний момент можуть бути й інші положення, які суперечитимуть вимогам нового законодавства, адже Закон містить ряд значних новел, наприклад, щодо порядку реалізації переважного права учасників товариства на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі (ст.20), регулювання виходу учасника з товариства (ст.24) чи порядку виплати дивідендів учасникам товариства (ст. 26).

До 17 червня 2019 року ТОВ і ТДВ звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом.

Тому рекомендуємо вам саме зараз звернутися до ЮК «Бізнес-Асістанс» для здійснення правової експертизи вашого статуту, приведення його у відповідність з вимогами нового законодавства, а також юридичного удосконалення його змісту, аби ваші інтереси та інтереси вашого бізнесу були максимально захищені.