Бухгалтерія, фінанси, податки

Бухгалтерія, фінанси, податки

В нашу команду входять фахівці, що мають великий досвід роботи в області бухгалтерського і податкового обліку, у сфері фінансового права, які оперативно реагують на зміну законодавчих норм. Співпраця з нами гарантує Вам повне, правильне і своєчасне надання послуг, яке допоможе Вам уникнути проблем з державними органами, мінімізувати штрафні санкції, якщо негативні наслідки вже наступили, а також, у разі необхідності, організувати захист Ваших інтересів в досудовому і судовому порядку.

Види послуг

Бухгалтерське обслуговування

– комплексне бухгалтерське обслуговування фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.

Фахівці ЮК «Бізнес-Асістанс» візьмуть на себе всі клопоти, пов’язані з бухгалтерським обслуговуванням вашого бізнесу. Базовий перелік послуг з бухгалтерського обслуговування включає: постановку бухгалтерського і податкового обліку новоствореного бізнесу, розробку облікової політики; оформлення первинних документів по здійснюваним господарським операціям, у разі потреби, перевірку правильності оформлення раніше складеної документації; обробку прибуткової і видаткової документації, оперативне відображення операцій в програмі 1С; банківське обслуговування; формування та здачу звітності; кадрове діловодство; нарахування заробітної плати, укладення трудових договорів; контроль усіх облікових процесів і документообігу; проходження перевірок за період ведення обліку; інформаційно-консультаційну підтримку.

Відновлення обліку

– відновлення бухгалтерського та податкового обліку для їх відповідності вимогам законодавства.

Дана послуга полягає у приведенні всієї бухгалтерської документації у повну відповідність вимогам законодавства, і, як результат, мінімізації штрафних санкцій (у разі зміни бухгалтера або відсутності бухгалтерського обліку і звітності за певний період діяльності, втрати всієї бухгалтерської бази або первинної документації, невідповідності останньої даним бухгалтерського обліку). Вона включає в себе: відновлення вхідної, вихідної і внутрішньої документації; відновлення систематизованої облікової бази за минулі періоди діяльності компанії, первинне формування облікової бази з відображенням усіх здійснених підприємством господарських операцій; перевірку правильності формування показників звітності, які були надані в контролюючі органи, і правильності обчислення строків сплати податків, зборів, обов’язкових платежів; підготовку і здачу відсутньої звітності, внесення коригувань у вже існуючу звітність, в якій були виявлені помилки і неточності, її повторну подачу в контролюючі органи.

Податкова оптимізація

– зменшення розміру податкових зобов’язань шляхом використання різних законних методів.

Дана послуга, в першу чергу, включає аналіз структури вашого бізнесу, діючої системи планування податків, а також вашої фінансової документації. Далі фахівці ЮК «Бізнес-Асістанс» підберуть індивідуально для вашого бізнесу необхідні методи податкової оптимізації і шляхом планування податкової політики компанії впровадять комплекс законних заходів щодо зменшення розміру податкових зобов’язань. У ході цього процесу ми також надамо вам повну інформаційно-консультаційну підтримку.

Фінансовий консалтинг

– консультування фізичних і юридичних осіб з питань оподаткування, фінансового законодавства.

Юристи та адвокати ЮК «Бізнес-Асістанс» проконсультують вас в усному і письмовому (з оформленням письмових висновків) вигляді по всіх питаннях у сфері фінансового права, включаючи консультації по: системі оподаткування, розмірам і порядку сплати податків, порядку проведення перевірок, податкової звітності, вимогам фінансового законодавства, питаннях надання фінансових послуг, фінансового моніторингу, оподаткування окремих угод і операцій, тощо.

Податкові перевірки

– оскарження результатів податкових перевірок в адміністративному та судовому порядку, юридичний супровід перевірок.

Під час проведення податкової перевірки вас буде супроводжувати юрист ЮК «Бізнес-Асістанс», забезпечуючи надійну правову підтримку і законність її проведення. Якщо в результаті податкової перевірки ви отримали податкове повідомлення-рішення про порушення вами податкового законодавства, ми оскаржимо це рішення в адміністративному та судовому порядку, попередньо проконсультувавши вас по перспективах такого оскарження, вивчивши всю фінансову документацію і підготувавши необхідні процесуальні документи. Якщо в результаті податкової перевірки проти вас відкрито кримінальне провадження, адвокати ЮК «Бізнес-Асістанс» забезпечать вам кваліфіковану юридичну допомогу та кримінальний захист вас і вашого бізнесу.

Фінансові установи

– правова підтримка при реєстрації фінансових компаній і організації їх діяльності.

ЮК «Бізнес-Асістанс» надає послуги з реєстрації фінансових компаній у максимально короткі терміни з оформленням всієї необхідної внутрішньої документації та ліцензій на право здійснення фінансової діяльності, а також з внесенням до реєстру фінансових установ. Також ми забезпечуємо юридичний супровід угод купівлі-продажу фінансових компаній і подальшу повну правову підтримку їх діяльності.

Замовити послугу